De procedure

De plan-m.e.r. is gekoppeld aan de planprocedure voor de luchtruimherziening, zoals beschreven in “Waar staan we in het proces?”. Aangezien de informatie in het plan-MER belangrijke input vormt voor de onderbouwing van de Voorkeursbeslissing moet het plan-MER worden opgesteld vóór de vaststelling van de luchtruimherziening eind 2020 kan plaatsvinden. De plan-m.e.r. garandeert dat het milieubelang (naast de andere belangen) vroegtijdig en volwaardig kan worden meegewogen in de besluitvorming. 

Beweeg uw cursor over de tijdbalk in de figuur hieronder voor uitleg over de procedurestappen.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.