Deel 4: Proces en vervolg

De activiteiten voor de plan-m.e.r. dragen bij aan het samenstellen van de voorkeursvariant en aan de besluitvorming over de Voorkeursbeslissing voor de luchtruimherziening. Er is een nauwe wisselwerking tussen de ontwikkeling van varianten, het bepalen van de effecten en het samenstellen van de voorkeursvariant. Deze wisselwerking is essentieel voor de planvorming en het proces van de plan-m.e.r. geeft een vaste basis voor de participatie daarbij. Dit deel geeft inzicht in het proces op weg naar de Voorkeursbeslissing van de luchtruimherziening.