Zichtjaren

De luchtruimherziening omvat de realisatie van de hoofdstructuur in 2023 en richt zich ook op ontwikkelingen na die tijd tot aan 2035. Voor de implementatie van de stappen in 2023-2035 worden varianten gedefinieerd.

Een belangrijk aspect bij de toetsing van de luchtruimherziening is de periode waarin de effecten worden beoordeeld; dat worden ook wel de zichtjaren genoemd. Er is gekozen voor de periode 2023-2035 zodat het volledige effect van het programma luchtruimherziening wordt beoordeeld. De trends en ontwikkelingen na 2035 zijn zeer onzeker. De relatieve vergelijking tussen de varianten zal echter wel een indicatie geven voor de toekomstvastheid van de varianten na 2035.