Referentiesituatie

De referentiesituatie beschrijft de situatie met daarin alle autonome ontwikkelingen, dat wil zeggen: de toekomstige ontwikkelingen met uitzondering van de luchtruimherziening. Voor de referentiesituatie en de varianten gelden dezelfde kaders en uitgangspunten. De exacte autonome ontwikkelingen zijn moeilijk te voorspellen en daarom worden daar aannames voor gedaan. Voor de referentiesituatie en de varianten worden dezelfde aannames gedaan. Deze aannames gelden voor de verkeersvolumes met de verdeling over de dag en de verdeling over de luchthavens en voor technologische ontwikkelingen.

Verkeersvolumes
Een essentieel aspect bij de luchtruimherziening is het verkeersaanbod. Bij alle luchtruimgebruikers is de luchtruimbehoefte opgehaald die is opgenomen in de integrale behoeftestelling. Voor commercieel vliegverkeer zijn zowel aantallen vluchten van en naar de Nederlands luchthavens als de aantallen transitvluchten door Nederland van belang. Daarbij is vooral de uurcapaciteit van belang. Voor die toekomstige verkeersvolumes zijn de meest recente prognoses van EUROCONTROL/STATFOR overgenomen. Voor toekomstige volumes militair, GA en droneverkeer wordt uitgegaan van onafhankelijke prognoses en van schattingen van experts waar die prognoses nog ontbreken. Daar waar nodig wordt nog onderscheid gemaakt naar de aard van de vluchten; bijvoorbeeld in aantallen kleine en grote drones.

De verkeersvolumes in de referentiesituatie zijn zoals hierboven beschreven, dus gelijk aan de verkeersvolumes aangenomen voor de te onderzoeken varianten. Voor de uurcapaciteiten van de luchthavens, wordt in de referentiesituatie uitgegaan van het volgende. De luchthavens en de banen blijven zoals in de huidige situatie, maar de uurcapaciteiten zullen in de toekomst verruimd worden doordat er nieuwe technologieën ontwikkeld worden die deze toename mogelijk maken.

Het luchtruim in de referentiesituatie is gelijk aan het huidige luchtruim, met de aanpassingen waartoe al besloten is. Deze aanpassingen betreffen vooral die met betrekking tot de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad; in het bijzonder de realisatie van een Lelystad TMA.

Technologische ontwikkeling
De afhandeling van het verkeer in de referentiesituatie is de huidige afhandeling met de technologische ontwikkelingen zoals die worden verwacht. Dit betreft bijvoorbeeld de implementatie van iCAS, het systeem voor de verkeersleiding en de verdere ontwikkeling daarvan. Het betreft ook technologieën die in internationaal verband worden uitgewerkt. Er wordt binnen Europa gewerkt aan verbeteren van de efficiëntie van de afwikkeling van vliegverkeer, onder de term Single European Sky (SES). Daarbij wordt onderzoek verricht aan nieuwe concepten, processen en technieken, onder de term SESAR (SES ATM Research). De invoering van een aantal van die concepten zal verplicht worden gesteld, onder de term Pilot Common Projects (PCP).

Technische ontwikkelingen zoals de verbetering van vliegtuigen met betrekking tot kerosineverbruik, geluidsproductie en navigatienauwkeurigheid zijn ook autonome ontwikkelingen en hebben daardoor geen invloed op de effectbeoordeling.