Deel 2: Vier varianten

Dit Deel 2 gaat in op de vraag wat er in het plan-MER wordt onderzocht. Op weg naar de Voorkeursbeslissing worden vier varianten overwogen die allen voortbouwen op de hoofdstructuur 2023. Dit deel licht de volgende onderwerpen toe: