Scope plan-m.e.r.

Binnen de reikwijdte van deze plan-m.e.r. zit: de hoofdstructuur 2023 en de ontwikkeling van 2023-2035. Voor de implementatie van de stappen in 2023-2035 zijn vele mogelijkheden. Daarom zijn daar varianten voor gedefinieerd die op effecten worden beoordeeld. De hoofdstructuur 2023 zal worden meegenomen in alle varianten. Vervolgens wordt een voorkeursvariant (inclusief de hoofdstructuur) samengesteld, die mogelijk een mengvorm van meerdere varianten is. De opbouw van de varianten wordt hier beschreven. Het proces naar de voorkeursvariant wordt hier beschreven.

Om de varianten te toetsen en vergelijken zijn er toetsingscriteria opgesteld. Deze criteria zijn zo gekozen dat ze behulpzaam zijn vóór en passen bíj de te nemen keuze voor de voorkeursvariant op hoofdlijnen. Hierbij past dus ook een beoordeling van de varianten, inclusief de voorkeursvariant, op hoofdlijnen. Het detailniveau van de toetsingscriteria is daarom lager dan bijvoorbeeld in een MER voor een specifieke luchthaven of in een studie van de inrichting van een deel van het luchtruim. De lokale effecten van de varianten worden om die reden daarom ook niet meegenomen.