Raakvlakprojecten

Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste raakvlakken met andere projecten.

Luchtvaartnota

Voor het eind van 2019 komt het Kabinet met een nieuwe Luchtvaartnota. Deze betreft de periode 2020-2050 en geeft richting aan de ontwikkeling van luchtvaart in Nederland. De nota geeft antwoord op de vraag hoe luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere publieke belangen als veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. De beleidskeuzes in de nota zijn kaders voor de luchtruimherziening. De beleidskeuzen voor de toekomst van de Nederlandse luchtvaart in de luchtvaartnota vormen daarmee uitgangspunten voor de luchtruimherziening.

De NRD van de Luchtvaartnota is gepubliceerd en hier te vinden. Vooruitlopend op de te maken beleidskeuzes in de nota wordt, door het programma Luchtruimherziening in nauwe samenwerking met het programma Luchtvaartnota gewerkt met enkele uitgangspunten.

iCAS

De ontwikkeling en implementatie van de vervanging van het AAA-verkeersleidingssysteem van LVNL, iCAS, loopt tegelijkertijd met het programma Luchtruimherziening. Het project iCAS vraagt inzet en schaarse technische en operationele capaciteit van met name LVNL, maar ook CLSK. Daarnaast kent het project iCAS realisatieperiodes waarin luchtruimwijzigingen niet mogelijk zijn. De planning van de activiteiten en realisatiemomenten in het programma Luchtruimherziening moet dus rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen die het project iCAS oplevert.

Inrichten van één ATM-bedrijf

LVNL en CLSK werken aan het samenvoegen van de civiele en militaire verkeersleiding in één organisatie. Deze ontwikkeling loopt parallel met het programma Luchtruimherziening. De samenvoeging biedt inhoudelijk kansen (het beheren van het luchtruim tot 8 km hoogte door één ATM-bedrijf biedt bijvoorbeeld voordelen op het gebied van informatie-uitwisseling en coördinatie) maar vereist net als de andere projecten inzet van schaarse expertise. Het programma Luchtruimherziening houdt in de planning rekening met deze aspecten.

Ontwikkelingen binnen Europees verband
 
Er wordt binnen Europa gewerkt aan het verbeteren van de inrichting en het beheer van het Europese luchtruim, onder de term Single European Sky (SES). Daarbij wordt onderzoek verricht naar nieuwe concepten, processen en technieken, onder de term SESAR (SES ATM Research). De invoering van een aantal concepten zijn verplicht gesteld, onder de term Pilot Common Projects (PCP).

In maart 2019 is de European Airspace Architecture Study uitgebracht met daarin een roadmap om de capaciteit van en samenwerking in het Europese luchtruim fors te verbeteren door belemmerende factoren aan te pakken. In FABEC-verband werkt Nederland samen met België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland aan verdere harmonisatie en coördinatie op luchtruimgebied.