Bijlage 2: Veel gestelde vragen

In deze bijlage staan een aantal veel gestelde vragen, klik op de vraag om het antwoord te bekijken.

Luchtruimherziening in het algemeen

Waarom wordt het luchtruim herzien?

Hoe komt het ontwerp van het nieuwe luchtruim tot stand?

Maakt de luchtruimherziening groei van vliegverkeer mogelijk?

Lost de luchtruimherziening de issues rond Lelystad Airport op?

Wat zijn de gevolgen van de luchtruimherziening voor Schiphol en voor de overige luchthavens in Nederland?

Wat is het verschil tussen het programma luchtruimherziening en de Luchtvaartnota?

Wie beslist er eigenlijk over de luchtruimherziening?

Plan-m.e.r. procedure

Wat is een plan-m.e.r.?

Wat zijn de effecten van luchtruimherziening? Hoe worden die gewogen?

Hoe zit het met de aanpak van stikstof? Hoe zit het met de uitstoot van CO2?

Hoe zit het met geluid?

Wanneer wordt duidelijk hoe de uitwerking van de voorkeursvariant eruit komt te zien?

Wanneer wordt duidelijk wat de gevolgen zijn voor routes boven mijn huis?

Contact

Hoe kan ik mijn mening geven of mijn belang onder de aandacht brengen?

Ik heb nog een vraag, waar kan ik die stellen?