Welkom

Deze NRD is een eerste stap in de plan-m.e.r. De NRD beschrijft wat in het plan-MER wordt onderzocht (zie Scope plan-m.

Deel 1: Op weg naar de Voorkeursbeslissing over de luchtruimherziening

Dit eerste deel beschrijft het ‘hoe en waarom’ van de luchtruimherziening.

Aanleiding voor de luchtruimherziening

De indeling van het Nederlandse luchtruim en het gehanteerde luchtverkeersleidingconcept zijn in de vorige eeuw ontstaan en hebben zich sindsdien organisch ontwikkeld.

Doel van de luchtruimherziening

De luchtruimherziening kent de volgende opgave:

Waar staan we in het proces?

Het programma Luchtruimherziening hanteert een gefaseerde aanpak, geïnspireerd op het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

Waarom een plan-m.e.r.?

Het bevoegd gezag wil komen tot een goed onderbouwde Voorkeursbeslissing waarin alle belangen navolgbaar zijn meegewogen. De plan-m.e.

Scope plan-m.e.r.

Binnen de reikwijdte van deze plan-m.e.r. zit: de hoofdstructuur 2023 en de ontwikkeling van 2023-2035.

Voortoets

Voor het programma Luchtruimherziening wordt een voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming uitgevoerd. Deze voortoets is op hoofdlijnen, aansluitend op het detailniveau van het programma Luchtruimherziening.

Raakvlakprojecten

Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste raakvlakken met andere projecten.

Deel 2: Vier varianten

Dit Deel 2 gaat in op de vraag wat er in het plan-MER wordt onderzocht. Op weg naar de Voorkeursbeslissing worden vier varianten overwogen die allen voortbouwen op de hoofdstructuur 2023.

Toon meer resultaten