Ik heb nog een vraag, waar kan ik die stellen?

Heeft u een vraag over de zienswijzeprocedure? Bel dan met de directie Participatie op telefoonnummer: 070 456 89 99.

Uw zienswijze kunt u indienen via de website: www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening.

Heeft u een overige vraag over het programma luchtruimherziening? Deze kunt u stellen via het e-mailadres: IenW-luchtvaart@minienw.nl. Meer informatie over de luchtruimherziening is te vinden op de website www.luchtvaartindetoekomst.nl.