Hoe kan ik mijn mening geven of mijn belang onder de aandacht brengen?

U kunt uw zienswijze op deze NRD indienen tussen dinsdag 10 september en maandag 7 oktober 2019 op drie verschillende manieren:

1) Digitaal: via www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening.

2) Mondeling: Tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99.

3) Per post:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
t.a.v. Luchtruimherziening
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Gedurende het hele programma zal op verschillende momenten participatie plaatsvinden met bestuurders, gebruikers, belanghebbenden, maatschappelijke organisaties en bewoners.

Voor meer informatie zie: Kennisgeving