Wat is een plan-m.e.r.?

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een procedure die de milieueffecten van een plan in beeld brengt voordat de overheid daar een besluit over neemt. De verwachte effecten worden beschreven in een Milieueffectrapport (MER). Dit zorgt ervoor dat milieu- en andere effecten een volwaardige plaats krijgen in de besluitvorming. Bij de m.e.r. wordt er verschil gemaakt tussen een plan-m.e.r. en een project-m.e.r.:

  • plan-m.e.r.: ondersteunt de overheid bij strategische afwegingen, zoals een omgevingsvisie.


  • project-m.e.r.: Bij een besluit over realisatie van een activiteit volgt een project-m.e.r. over de milieugevolgen van concrete alternatieven.

Voor het programma luchtruimherziening zal een plan-m.e.r. worden gevolgd.

Voor meer informatie zie: Waarom een plan-m.e.r.?