2. Naar een realistische keuze

De varianten moeten uitvoerbaar zijn en ook duidelijk van elkaar verschillen. Als varianten van elkaar verschillen ontstaat inzicht in de effecten van de diverse ontwerpkeuzes. Hierdoor krijgen de andere overheden en betrokkenen informatie voorgelegd waarin de gevolgen van keuzen zichtbaar worden. De verschillen moeten echter niet geforceerd worden uitvergroot; het is ook nodig om realistische en uitvoerbare varianten te onderzoeken. Het mogen geen op papier aantrekkelijke varianten zijn die niet uitgevoerd kunnen worden.

De nieuwe inrichting, beheer en gebruik van het luchtruim moet uitvoerbaar zijn voor de betrokken organisaties in termen van bezetting, werklast, management en financiën. Daarnaast moeten de wijzigingen van het luchtruim ook operationeel door te voeren zijn in termen van veiligheid en tijdelijke reducties van de capaciteit. De praktische, technische, financiële en politiek bestuurlijke uitvoerbaarheid wegen mee bij de beoordeling van varianten, maar zijn geen onderdeel van het maatschappelijk toetsingskader in deze plan-m.e.r. Het principe ‘realistische keuze’ leidt tot varianten die verschillende kansrijke oplossingsrichtingen beschrijven. Kansrijk in de zin van uitvoerbaar en verschillend in de betekenis dat er wat te kiezen valt. Extremen vallen bij voorbaat af.