Digitale plan-m.e.r. Luchtruimherziening

Welkom op de website van de digitale plan milieueffectrapportage-procedure (hierna: plan-m.e.r.) voor het programma Luchtruimherziening.

Op deze website worden de rapporten (Notitie Reikwijdte en Detailniveau & Plan-Milieueffectrapport) die in het kader van de plan-m.e.r. worden geschreven gepubliceerd.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna: NRD) is de eerste stap in de plan-m.e.r. Klik hier voor de NRD.

Zienswijze indienen

U kunt uw zienswijze op de NRD indienen tussen dinsdag 10 september en maandag 7 oktober 2019 op drie verschillende manieren:

1) Digitaal: via www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening.
2) Mondeling: Tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99.
3) Per post:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
t.a.v. Luchtruimherziening
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag